BUURTPARK SPOORZICHT

Spoorzicht Diemen, vanaf 2015
AANLEG EERSTE FASE
In het voorjaar van 2015 is er begonnen met de aanleg van een open plek met vijver in Park Spoorzicht. Op een strook van vijftien bij veertig meter werden alle bomen omgezaagd. De open plek zorgt voor meer licht en trekt door de ontstane bosranden en microklimaten meer biodiversiteit aan.
Deze werking wordt ondersteund door de aanleg van reliëf en allerlei groene elementen zoals houtstapels, takkenrillen en heuvelbedden.
De omgezaagde bomen werden ter plekke verwerkt en deels met grond bedekt om fikkiestokende jeugd te ontmoedigen.
spoorzicht spoorzicht
spoorzicht spoorzicht
AANLEG TWEEDE FASE
Met behulp van jongeren en vrijwilligers is er door vriend Tuinman, de informele beheerder, een groot zogenaamd Hügelkultur-bed gemaakt, een heuvel gevuld met stammen. Snippers worden gebruikt voor de paden.
De grond uit het gat dat de nieuwe vijver vormt, wordt gebruikt voor verhoogde bedden en heuvels langs de randen van de oever.
spoorzicht spoorzicht
spoorzicht spoorzicht
spoorzicht spoorzicht
De vijver krijgt langzaam volume en de oeverplanten van Tuinman zijn binnen twee maanden al flink uigegroeid. Het is mei.
spoorzicht spoorzicht
Het is november. Er is weinig gedaan na het broedseizoen. Inmiddels heeft mos delen van de bodem ingenomen en is de vijver opgevuld.
spoorzicht spoorzicht
spoorzicht spoorzicht
AANLEG DERDE FASE
Maart 2016. Het is tijd voor de volgende bomenzaagronde voordat het broedseizoen weer begint. Tevens ben ik begonnen met extra graafwerk om de vijver groter te maken. Uiteindelijk wordt hij twee maal groter en krijgt hij een verbinding met de sloot via een geul langs de Hugel (hoekel). We kunnen nog jaren verdergaan door steeds een stukje uit te breiden.
spoorzicht spoorzicht
wordt vervolgd...
Tuinman houdt een website bij over Natuurpark Spoorzicht >>